Finn gøye leker!

Her finner du lenker til nettsider der du kan ha mange gøye leker! Merk at det er noen sider som er engelsk. Vi har også et bibliotek der du kan finne mye artig: Her

Mac scout (Engelsk) for yngre speidere

Mac Scout (Engelsk) for eldre speidere

Mac Scout (Engelsk) Alle sidene

Speiderbasen Aktiviteter

Hvis dere har noen nettsider der dere har funnet noen gøye leker på. Gjerne ta kontakt Her!