Flokkleder

Flokkleder: Sondre Nese Waldron

20170822_194151

Sondre er en aktiv rover og flokkassistent i flokken i Sandsli Speidergruppe. Og gått i ELFUL 8.

 

 

 

 

 

Flokkassistent: Victor Middleton

20170822_175109

Victor er flokkassistent og Rover. Han har tidligere vært patruljefører i 3 år og har peffkurs 2 og er nåværende den eneste i Sandsli speidergruppe med
Speidersjefens Topputmerkelse for vandrer. Gått ELFUL 8.

 

 

 

Flokkassistent: Edel
Edel har vært speider i 1.Lervik fra 90-tallet og hun ble flokkassistent for Sandsli Speidergruppe 2011. Hun hjelper også ofte til i roverlaget.

 

Kontakt Flokklederne