Ledergruppen

Ledergruppen 2018 består av hyggelige og lidenskapelige rovere og ledere. Sandsli Speidergruppe fokuserer mye på at våre enhetsledere skal være nærmest mulig våre speidere i alder for å oppnå best mulig relasjon og læringsutbytte. Enhetslederne i Sandsli har alle gått Ettårig Lederkurs For Unge Ledere, også kalt ELFUL, som har vist seg å være utrolig nyttig for å tilpasse møtene på best måte.

Gruppeleder
Eivind Skjæveland
Eivind er speider veteranen i ledergruppen. Han har ledet både Flokken og Troppen tidligere, men skal nå overta etter Terje som øverste leder for gruppen. Eivind har drevet mye med speiding før han begynte i Sandslispeiderne, og har utarbeidet gode underlag som har vært brukt i Sandsli speidergruppe siden oppstarten.

Roverlagsleder & Troppsleder
Ina Johansen
Ina er en aktiv rover og er med i Speiderens Beredskap og Øyvokterne. Hun har gått ELFUL 7 og Nødnett kurs. Hun har også delansvar over nettsiden, vår facebook side og instagram.(så det er bare å gi tips).

Flokkleder
Sondre Nese Waldron
Sondre er en aktiv rover og flokkassistent i flokken i Sandsli Speidergruppe. Og gått i ELFUL 8.

Beverleder
Gaute Johannessen
Gaute er en aktiv Rover. Han har før det vært patruljefører i oter i to år og har peffkurs 1 og 2. og gått ELFUL 8.

Assistenter:

Victor

Gunnar .

Ingrid

Edel

Laust