Roverlaget

Om du er kul (og gammel) nok. Vil du få mulighet til å bli medlem av roverlaget i Sandsli speidergruppe. Dessverre er denne gruppen ekstremt hemmelig, så ingen vet hverken hvor, hva eller når.

For å komme inn på den offisielle siden trykk her: Roverlagssidenskjermbilde

Fear the fuzzy! Fear it!?