Speiderloven

Norges speiderforbund

1. En speider søker sin tro og respekterer andres.

2. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.

3. En speider er hjelpsom og hensynsfull.

4. En speider er en god venn.

5. En speider er ærlig og pålitelig.

6. En speider kjenner naturen og verner om den.

7. En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.

8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.

9. En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.

10. En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.

eller

1. Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si.

2. Ein speidar kjenner ansvar for seg sjølv og andre.

3. Ein speidar er hjelpsam og viser omsyn.

4. Ein speidar er ein god ven.

5. Ein speidar er ærleg og til å lite på.

6. Ein speidar kjenner naturen og vernar om han.

7. Ein speidar er sjølvstendig i det han tenkjer og gjer, og prøver å forstå andre.

8. Ein speidar gjer sitt beste i motgang og vanskar.

9. Ein speidar er nøysam og prøver å greie seg sjølv.

10. Ein speidar arbeider for fred og forståing mellom menneske.